2005/05/21

ديروز صبح آزمون ادواری بود. من هنوز نفهميدم برای چی اين آزمون رو دادم، چون ظاهرن هيچ فايده‌ای برام نخواهد داشت. از ادارات دولتی که متنفرم.حتا اگر بخوام اون‌جاها هم استخدام بشم، ظاهرن آزمون ادواری در مراحل استخدام بيشتر از کارت واکسن‌های ۶ ماهگی ارزش نداره.
به هر حال به اصرار خونواده سال پيش ثبت نام کردم. اما واقعن کنکور جالبی بود. فکر کنم به‌تر از آزمون‌های سراسری ديگه می‌سنجيد. بيشتر حالت تست خوش داشت. اما در کل خودم از خودم تعجب کردم. هنوز ادبيات و رياضی دبيرستان کامل يادم بود. و البته در کمال خوش‌حالی از ۱۰ تا تست معارف، يه دونه رو، اون هم شانسی زدم! ديگه هرکس بايد خودش رو اثبات کنه ديگه :))

در حال اقدامات مقتضی برای امر خطير و مقدس پيچاندن خدمت مقدس سربازی می باشيم!

اين جريان سرقت ۴۲۵ ميليون‌تومانی بانک رو خونديد؟ اگر نخونديد حتمن بخونيد. سوژه‌ی خيلی خوبی برای فيلم‌های ژانر سرقت خواهد بود. کارشون عالی بوده. من هميشه معتقد بودم آدم قراره دزد هم بشه بايد يکی از اين دزدهای کلاسيک باهوش بانک، با روش‌های ابتکاری و منحصر به فرد بشه. ظاهرن آقايون کاملن با من هم عقيده بودن. البته شک دارم که اخرش مثل اوشن عاقبت به خير بشن. به هر حال مستر سودربرگ جرج کلونی رو تو زندان نگه نمی‌داره.
لينـــــــــــــــــــــــــک...

No comments: